חלק 3 – מדדי קשר: יחידה 5

53
סרטונים
5 ש' 8 ד'
חלק 3 כולל את כל החומר הנלמד בקורס סטטיסטיקה ביחידה 5 ומחולק ל- 6 חלקים.נלמד מהו מדד קשר ולמה משתמשים בו, אלו סוגי קשרים קיימים ואת 5 מדדי הקשר השייכים ליחידה זו, מתי מחשבים כל אחד מהם וכיצד מחשבים כל אחד מהם.
 • 3
  סרטונים
  53 דק'
  מבוא למדדי קשר
  מדדי קשר - (3)
 • 6
  סרטונים
  31 דק'
  מדד הקשר הראשון – "למדא"
  הכרות עם מדד הקשר "למדא" ונוסחת החישוב - (1)
  תרגול חישוב מדד "למדא" בשאלות 1-3 - (4)
  הערות למדד הקשר "למדא" - (1)
 • 6
  סרטונים
  50 דק'
  מדד הקשר השני – "קרמר"
  הכרות עם מדד הקשר "קרמר" ופתרון שאלה 4 - (2)
  שאלה 5 תרגול מדדי קרמר ולמדא - (2)
  הערות למדד הקשר קרמר - (1)
  מדד "פי" המחליף את "קרמר" במקרים מיוחדים + הערות (שאלה 6) - (1)
 • 5
  סרטונים
  28 דק'
  מדד הקשר השלישי – "ספירמן"
  הכרות עם מדד הקשר ספירמן (שאלה 7) - (1)
  שאלות תרגול מדד ספירמן - (3)
  הערות למדד הקשר של ספירמן - (1)
 • 9
  סרטונים
  58 דק'
  מדד הקשר הרביעי – "אתה"
  מבוא ל"אתה": הגדרות ונוסחת החישוב - (2)
  פתרון שאלה 10 עם מדד הקשר "אתה" - (4)
  שאלות 11, 12 – תרגול אתה - (2)
  הערת למדד הקשר "אתה" - (1)
 • 25
  סרטונים
  120 דק'
  מדד הקשר החמישי – מדד הקשר הלינארי של "פירסון"
  מבוא למדד הקשר הלינארי של פירסון - (2)
  חישוב פירסון (שאלה 13) - (2)
  תרגול מדד פירסון בטבלת תצפיות (שאלה 14) - (2)
  קווי הריבועים הפחותים (שאלה 14) - (3)
  שונות הניבויים ושונות הטעויות בפירסון - (1)
  סיכום מדד פירסון - (2)
  תרגול פירסון (שאלות 15-19) - (11)
  הערות למדד הקשר הלינארי של פירסון - (2)