חלק 1 - סטטיסטיקה תיאורית: יחידות 2-3

143
סרטונים
12 ש' 54 ד'
חלק זה כולל את כל החומר הנלמד בקורס ביחידות 2-3 סטטיסטיקה ומחולק ל- 20 פרקים.נלמד כיצד רושמים נתונים וכיצד עושים להם ניתוחים ראשוניים.
 • 6
  סרטונים
  33 דק'
  מבוא
  מושגים בסיסיים: הסבר ותרגול - (2)
  סימן הסיגמה: הסבר ותרגול - (2)
  טרנספורמציה לינארית: הסבר ותרגול - (2)
 • 3
  סרטונים
  27 דק'
  הצגת הנתונים
  טבלת תצפיות ודיאגרמת מקלות - (1)
  טבלת מחלקות והיסטוגרמה - (2)
 • 12
  סרטונים
  57 דק'
  מדדי מרכז
  הגדרת מדדי המרכז - (5)
  חישוב מדדי מרכז בטבלת תצפיות (שאלה 3) - (2)
  חישוב מדדי מרכז בטבלת מחלקות (שאלה 4) - (4)
  השוואה בין חישוב מדדי מרכז בטבלת תצפיות וטבלת מחלקות - (1)
 • 11
  סרטונים
  63 דק'
  מדדי פיזור
  הקדמה - (1)
  חשוב 4 מדדי הפיזור הראשונים בטבלת תצפיות - (3)
  חישוב 4 מדדי הפיזור הראשונים בטבלת מחלקות - (3)
  מדד פיזור חמישי - (4)
 • 3
  סרטונים
  24 דק'
  חזרה חישוב מדדי מרכז ופיזור
  פתרון מלא של שאלה 3 - (1)
  פתרון מלא של שאלה 4 - (2)
 • 5
  סרטונים
  47 דק'
  שאלת לתרגול נושאים 1-5
  פתרון שאלה 5 – טבלת תצפיות - (2)
  פתרון שאלה 6 – טבלת מחלקות - (3)
 • 8
  סרטונים
  31 דק'
  גבולות מדומים וגבולות אמיתיים בטבלת מחלקות
  שאלה 7 - (5)
  שאלה 8 - (3)
 • 11
  סרטונים
  44 דק'
  מדדי מיקום יחסי חלק 1 – מאון
  הסבר - (2)
  תרגול (שאלה 7) - (9)
 • 2
  סרטונים
  19 דק'
  צורות של התפלגויות והקשר שלהן למדדי המרכז (שאלה 10)
  שאלה 10 - (2)
 • 11
  סרטונים
  46 דק'
  תרגול נושאים 1-9
  שאלה 11 - (7)
  שאלה 12 - (3)
 • 3
  סרטונים
  25 דק'
  מדדי מיקום יחסי חלק 2 - ציון תקן
  הסבר - (1)
  תרגול (המשך שאלה 12) - (2)
 • 4
  סרטונים
  25 דק'
  השפעת טרנספורמציה לינארית על המדדים
  הסבר ודוגמה - (2)
  תרגול (המשך שאלה 12) - (2)
 • 6
  סרטונים
  49 דק'
  איחוד טבלאות
  הסבר - (1)
  תרגול שאלה 14 - (1)
  חזרה על טרנספורמציה לינארית ומדדי מרכז ופיזור בשאלה 14 - (4)
 • 5
  סרטונים
  30 דק'
  שכיחות יחסית
  הסבר ותרגול (שאלה 15) - (1)
  חזרה על מדדי מרכז; פיזור וטרנספורמציה לינארית - (4)
 • 5
  סרטונים
  36 דק'
  שאלת תרגול ממבחן (שאלה 16) – חזרה על נושאים 1-13
  שאלת תרגול ממבחן - (5)
 • 6
  סרטונים
  32 דק'
  ממוצע משוקלל ושונות מצורפת
  הסבר - (1)
  תרגול והערות (שאלות 17-18) - (5)
 • 6
  סרטונים
  24 דק'
  שינויים מקומיים בטבלה המקורית
  שאלה 19 - (4)
  שאלה 7 - (2)
 • 22
  סרטונים
  42 דק'
  שאלות ממ"ח וטענות ממבחנים
  שאלות 20-29 / 32-26 / 38 - (16)
 • 14
  סרטונים
  60 דק'
  שאלות פתוחות ממבחנים
  שאלה 30 - (6)
  שאלה 31 - (3)
  שאלה 37 - (5)
 • 9
  סרטונים
  57 דק'
  סולמות המדידה – הסבר ותרגול:
  הסבר ותרגול - (9)